M.KEMAL VE SONRASI

M.KEMAL’İ DOĞRU ANLAYIP , BİLMEK

ve TAMAMLAMAK

————————
Öncelikle Atatürk döneminin özellikleri ile sanki bu özelliklerin devamı gibi gözüken ama asla ilgisi olmayan İsmet İnönü ve sonrasındaki yönetimlerin birbirinden çok net ayrılması gerekliliği vardır !!

—-
Bunun içinde Atatürk dönemini çok iyi bilmek zorunluluktur !!
Ki ; yaşananları DOĞRU değerlendirebilelim !!
M.KEMAL İLKE VE DÜŞÜNCELERİNİ DOĞRU ANLAYIP ,BİLEBİLELİM ….
Benim amacım da budur …..

—-
Bu gün , Attila İlhan’ın ‘’ HANGİ ATATÜRK ‘’ kitabından alıntı yapıp düşüncelerimi paylaşacağım .
—-

Sayfa 51 den;
M.KEMAL ile çatışan bir Türk aydını olan Zekeriya Sertel ,

bakınız neler söylemiş ;
‘’ Atatürk’ü inkar etmek / yok saymak affedilmez bir günah olur .Atatürk , hiçbir şey yapmamışsa Yeni bir Türk devleti kurmuştur . Bu , Türk tarihinin en önemli olaylarından biridir .O tarihten sonra Türkiye kendi sınırları içinde bağımsız bir devlet olabilmiştir .
İlk önce şunu belirtelim .

Atatürk , bizim anladığımız anlamda doğulu bir diktatör değildi .

Bir Şah değildi .

Biz Onun devrinde , İnönü ve daha sönraki devirlerde olduğundan çok daha serbest / rahat – özgür konuşur ve yazardık . ‘’ 
———————————————
Söylemi okuduk . çok önemli saptamalar yapılmış !!
Günümüzde dahil olmak üzere diğer yönetimler dönemlerinde yaşananların , M.KEMAL ilkeleri ve döneminin özellikleri sanılmaktadır !?

—-
M.KEMAL düşüncesinin ve eyleminin asıl anlamı , İnönü ve sonrasındaki yöneticierin ona eklediği YORUM ve KURUMLAR dan ayıklanıp , öyle araştırılmalı ve tartışılmalıdır …
M.KEMAL ‘in MUASIR MEDENİYET /çağdaşlaşma ilkesi , İnönü ile başlayarak Batılılaşmak olarak değerlendirilmiştir .
M.KEMAL , ittihat ve terakki / bir olmak ve ilerlemek oluşumundan başlayarak ordunun siyasete karışmasına KARŞIT olduğu , Erzurum kongresinden başlayarakda devrimini HALK TEMSİLCİLERİ ve HALK MECLİSLERİ ile kademe kademe gerçekleştirildiği bilinmelidir !! Ve ordu , ulusal iradeye bağlanmıştır ….

—-
( EK BİLGİ ;

Halk temsilcilerinden birisi de benim ailemden Kulaçzade Ahmet efendidir . M.Kemal  ;

‘’ Sizin gibi mürşidler / yol göstericiler olduğu müddetçe bu milletin bağımsızlığına hiçbir kuvvet karşı çıkamaz … ‘’

diye bir teşekkür mektubu yazmıştır …. )

—-
Aklın yolu birdir . 
‘’ Yeni kurulan Cumhuriyet ‘e biçim vermek için ortaya atılan ‘’ ATATÜRK’ÇÜLÜK ‘’ genç kuşaklara , Atatürk’ün yaşam öyküsü ve yaptığı işler biçiminde aktarılmıştır .

Böylece , sonradan oluşmuş bir ideoloji yani Atatürk’çülük , kendisinden önce oluşmuş eylem ve olayların yorumlamalarında kullanılmıştır . Bunun sonunda da gerek Atatürk’ün gerçekten yapıp ettikleri , gerekse bağımsızlık savaşı gibi olayların ve Türk milliyetçiliği gibi olguların nitelikleri değiştirilmiştir …. ‘’ 
———
Bu neden ile hem Atatürk’ün hemde Atatürk’çülüğün günün koşullarına göre gözden geçirilmesi / değerlendirilmesi kanısındayım …..
Atatürk ;
* ‘’ Egemenlik , kayıtsız şartsız ulusundur …… ‘’ demiştir .
* Siyasal iktidarın dine dayalı olmasına / şeriatın geri gelmesine karşıdır .
* İslam dinini , inananların kendi dilinde okuyup , anlamasını ister .

Bunun için Allah Kitab-ı Kur’an-ın Türkçe’ye çevrilmesini sağlar …

Bu çevirinin nasıl yapılacağının kurallarını sıralar.

Elmalı Hamdi Yazır beye , çeviriyi yaptırtır ve tüm camilere dağıttırır .

İslam kültürünün güzelliğini savunur .
* Kültürel açıdan ise ; Türk kültürünün ulusallaştırılarak , evrensel boyutlara ulaşmasının savaşını vermek ister .
* Ekonomik açıdan bağımsızlık, sanayileşme ve özgürlük – demokrasinin oluşmasını istemiştir .
—-

Şimdi ;
En akıllıca yolu seçelim ve M.KEMAL bazı ilkelerine göz atalım ;

—-
* İSTİKLAL / BAĞIMSIZLIK 
Türk gençliğine konuşmasında ‘’ muhafaza / kollamak ve müdafaa / korumak ‘’ zorunluluğundan söz ettiği 2 şeyin birincisi İSTİKLAL dir ….
Tam bağımsızlık ; doğal , siyasi , mali , ekonomik , adli ,askeri ,kültürel konularda tam serbestliktir .
Tam bağımsızlık ; Uluslar arası ilişkilerde ülkelerin karşılıklı yararları için dostluk, siyasi ve ekonomik ortak işlemler yapmasına engel olmaz . sömürü olmamak kaydı ile …..

—-
* DEMOKRASİ 
Cumhuriyet , düşünce özgürlüğü / serbestliği taraftarıdır .

Samimi ve yasal / geçerli olmak şartı ile her düşünceye saygı duyar .
Devlet teşkilatlanması / kurumsal oluşturulması  doğrudan doğruya milletin kendi kendine , kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır/ oluşumudur .

Onun ismi Cumhuriyettir !

Hükümet millettir , millet hükümettir!

Çalışan ve üreten millet efendidir !

Hakimiyet / egemenlik isyan edilerek,savaşılarak kazanılmıştır ve millete aittir! 

—-
* ÖZGÜRLÜK 
M.KEMAL ; özgürlük kavramını , bağımsızlık kavramından hiçbir zaman ayırmamıştır .

Bir millette onurun , namusun ve insanlığın vücut bulması ve kalıcı olabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip çıkması ile kalıcıdır …. 

—-
* MİLLİYETÇİLİK 
‘’ Bizim açık ve uygulama niteliği gödüğümüz öğreti MİLLİ SİYASETtir . Milli siyaset dediğimde kasdettiğim mana şudur ;

Ulusal sınırlarımız içinde , her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup memleketin gerçek mutluluk ve imarına / gelişmesine çalışmaktır . Biz öyle milliyetçileriz ki , bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı gösterir ve uyarız .

Onların milliyetçiliklerinin bütün gereklerini tanırız .

Bizim milliyetçiliğimiz herhalde bencilce  ve mağrurca bir milliyetçilik değildir …. Bütün dünya milletleri aşağı yukarı akraba olmuşlar veya olmakla uğraşıyorlar . İnsan bu düşünceyle ait olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar , bütün dünya milletlerinin huzur ve gelişimini düşünmeli , ve kendi milleti için çalıştığı kadar dünya içinde çalışmalıdır …..’’
—-

**  Atatürk milliyetçiliği , insancı olan , insancılığı temel alan ve bu yüzden bütün IRK , DİL , DİN FARKLARINI REDDEDEN BİR MİLLİYETÇİLİKTİR . **
————–

Sözün sonu da M.KEMAL’in olmalı diye düşündüm ;
—-

‘’ Beni görmek demek , mutlaka yüzümü görmek demek değildir . Benim düşünce ve hislerimi anlıyorsanız bu yeterlidir ……. ‘’ 

—-
Türk insanı olarak M.KEMAL’i doğru anlamak , bilmek ve tamamlamak  için gayret ve çaba göstermeliyiz …..

İdris Kulaçoğlu …. 20.11.2013 Tekirdağ

KAYNAKÇA : Görsel : Fotograflarla ATATÜRK Kitabından alıntıdır.